Excursie 2024 vindt plaats op 1 juni a.s.

Op 1 juni a.s.  vind de jaarlijkse excursie plaats. We gaan naar het Luchtvaart museum in Lelystad waar we ook de radiokamer zullen bezoeken. We worden begeleid door een zendamateur…..

Meld je aan bij de secretaris via mail:    r10veron@outlook.com.