Welkom op de site van de VERON afdeling A10 Deventer

 

– Belangrijke mededeling –

Het afdelingsbestuur heeft dit jaar één bestuurslid te weinig.
Januari a.s. zullen zowel de voorzitter als de penningmeester niet herkiesbaar zijn.
Om als afdeling te blijven bestaan zullen er drie nieuwe bestuursleden bij moeten
komen. Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

Onze verenigingsavonden

Elke 2e donderdag van de maand.
Locatie: De Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, 7433 BH, Schalkhaar.
Aanvang: 20:00 uur.

Eerstvolgende verenigingsavond

Donderdag 9 november.
Info onder laatste nieuws.
(rechts op de homepage)

Afdelingsronde

Elke zondag 11:30 uur op 145.275 MHz.
Elke woensdag 10:30 uur op 29.160 MHz.

Cursus N-licentie

Maandagavond van 19.30 uur tot 21.15 uur bij PA2LSB, er zijn nog plaatsen vrij.
Aanmelden via de secretaris.

Cursus F-licentie

De F-cursus start eind november 2017.
Info via de secretaris.