Binnen onze afdeling bieden wij ook een QSL service aan. Op iedere bijeenkomst is de
QSL-manager , PE1PIN, aanwezig met de kaartenbak met de nieuwe kaarten. Tevens kun je je
kaarten inleveren om via het DQB te versturen.

LET OP: gesorteerd aanleveren. Zie bijlage QSL gesloten bureau 2024.

QSL gesloten bureau 2024

 

Om hiervan gebruik te kunnen maken is het lidmaatschap van VERON of VRZA benodigd.

En als je een special call aanvraagt, geef je het zelf dat even door aan het DQB? Dan weet je
zeker dat de kaarten ook in de bak, bij je eigen call, terecht komen en ze niet retour gestuurd
worden. Tevens als je van regio veranderd. Je kunt dit doorgeven aan het DQB: dqb@veron.nl


DQB Manager

dqb.veronvrza.nl

De DQB manager beheert de gegevens van calls van Nederlandse
radiozendamateurs die gebruik kunnen maken van het
Dutch QSL Bureau. Managers van het bureau kunnen met de
Inloggen-knop gegevens inzien en aanpassen.
DQB managers kunnen via de Check DQB mogelijkheid
opvragen of het DQB kaarten in ontvangst neemt voor een
bepaalde Nederlandse call.