Geen afdelingsavond in mei

Omdat de 2e donderdag op Hemelvaartsdag valt is er in mei geen afdelingsavond.

Afdelingsavond 12 april

Stemmen inz. verenigingsraad.

Stemmen over de voorstellen van de VR (verenigingsraad).
Deze vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de afdeling.

Tevens zal de regionale QSL manager aanwezig zijn.

Afdelingsavond 8 maart

Afdelingsavond

Demonstratie van zijn 1v2 ontvanger door Nico, PA0FEN.

Tevens zal de regionale QSL manager aanwezig zijn.

Afdelingsavond 8 februari

Onderling QSO.

De regionale QSL manager zal aanwezig zijn.

Afdelingsavond 11 januari

Huishoudelijke afdelingsvergadering

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de Veron afd. Deventer.