Excursie mei

De jaarlijkse excursie is dit jaar naar:

De historische collectie verbindingsdienst in de Bernhardkazerne te Amersfoort.

http://hcverbindingsdienst.nl

Dit is op 10 mei.

De aanmelding is inmiddels gesloten.