Cursus F of N registratie

Momenteel is er geen F cursus. De eerstvolgende F cursus start mogelijk in februari 2020.
Echter alleen als er voldoende aanmeldingen zijn. De cursus zal dan op maandagavond
plaatsvinden. Aanmelden via de secretaris onder Contact.

Momenteel is er geen N cursus. Dit is een korte cursus vergeleken met F.
Eén aanmelding is voldoende en de cursus wordt gestart.
Aanmelden via de secretaris onder Contact.